Architekci projektując budynek, nowe mieszkania w nim, planując  ściany, okna, drzwi i inne elementy musza trzymać się odgórnie narzuconych, definiowanych polskim prawem wytycznych. Jest to specyficzny język, zakodowany w rysunkach architektonicznych, którym porozumiewają się projektanci i budowlańcy. Dla nich oczywisty i czytelny. Mimo narzucanych polskimi normami ram brzegowych, każda pracownia projektowa ma swój własny styl. Nikt jednak nie może zapomnieć o zasadach których, każdy projektant musi się trzymać, w przeciwnym wypadku może stracić uprawnienia. W skład samego projektu architektonicznego nowego mieszkania wchodzą rysunki zawierające rzuty, przekroje, elewacje, zestawienia stolarki.

Konstrukcja ścian

Oprócz już wspomnianego podziału na nośne, czyli konstrukcyjne oraz działowe. Zarówno jedne jak i drugie dzielą nam przestrzeń wewnątrz bryły budynku. Przeglądając musimy zwrócić uwagę na ich grubość oraz materiały z jakiego są lub będą zbudowane. Czym różnią się nośne od działowych? Te pierwsze są zazwyczaj znacznie grubsze, mają przeważnie powyżej 25 cm. Ściany fundamentowe są  jeszcze grubsze, ponieważ przenoszą ciężar całego budynku. Działowe zaczynają się już od 6 cm wzwyż.

Stolarka w mieszkaniu

Okna zaznaczone są za pomocą dwóch równoległych kresek. W projekcie powinno znajdować się zestawienie wszystkich okien i drzwi, zawierające ich dokładne wymiary w świetle otworu oraz samego okna. Warto dopytać się ilu szybowe okna są zaplanowane, o jakich współczynnikach przewodzenia ciepła oraz o typ drzwi. Drzwi dodatkowo posiadają łuk wskazujący na kierunek ich otwierania.

Kominy

Pozornie komin może być tylko jeden. Jednak rozróżniamy trzy główne rodzaje kanałów którymi następuje wymiana/odprowadzanie gazów. Gdy mamy do czynienia z ogrzewaniem na paliwo stałe mówimy o kanałach dymowych. Kanał spalinowy kiedy ogrzewamy się lub podgrzewamy ciepłą wodę użytkową gazem ziemnym lub propan-butanem. Kanały wentylacyjne znajdziemy łazience, kuchni. Osobne są na kotłownie oraz garaż.

Schody w mieszkaniu

W nowym mieszkaniu dwupoziomowym będziemy mieli wewnątrz schody. Wymiarowanie schodów jest również znormalizowane. Schody nie mogą za płytkie, zbyt wysokie, za strome. W jednym biegu nie może być ich za dużo, dlatego najczęściej dzieli się je na dwa biegi, stosując spocznik. Strzałka wyznacza kierunek wchodzenia po schodach. Obowiązkowo musimy wyposażyć je w poręcze.

Wymiarowanie mieszkania

Znormalizowane zasady obejmują także wymiarowanie. Każdy szczegół istotny w budowie musi być dokładnie zwymiarowany. Ważne są również odległości między osiami konstrukcyjnymi. Na ich podstawie oblicza się powierzchnię użytkową lokalu, powierzchnie netto, kubaturę, a w przypadku budynku powierzchnię zabudowy. Na rzutach znajdziemy także poziomy, które nazywa się kotami wysokościowymi.