Trudna sytuacja gospodarcza w znaczący sposób wpływa na rynek nieruchomości. W celu pobudzenia gospodarki Rada Polityki Pieniężnej znacznie obniżyła stopy procentowe. Tak niskich nie było od lat. Nieopłacalne stało trzymanie oszczędności na lokatach bankowych.