W interesie sprzedającego nowe mieszkanie jest aby klient miała zdolność kredytową na zakup nieruchomości. Brak zdolności kredytowej uniemożliwia przeprowadzenie transakcji kupna i sprzedaży. Kontynuujemy temat zdolności kredytowej z poprzedniej części. Istotne znaczenie ma rodzaju umowy na jakiej podstawie pracuje. Bardzo ważną kwestią są także inne zobowiązania kredytobiorcy. Bank przepatruje inne zaciągnięte kredyty, także konsumpcyjne, raty na zakup sprzętu, wysokość debetu na koncie i karty kredytowe. Bank oblicza zdolność oblicza także w oparciu o ilość osób będących na utrzymaniu osób pracujących.

Analizując wszystkie przedstawione dane nie bez znaczenia jest także historia kredytowa pożyczkobiorcy.

Klient, który posiada pozytywną historię kredytową, czyli taki, który kredyty brał, ale je spłacał w terminie gwarantuje, że przy kolejnym kredycie zachowa się tak samo. Jest on tym samym bardziej wiarygodny dla banku.

Zakup nowego mieszkania

Przy zakupie nowego mieszkania na kredyt istotne jest także jaką kwotę kredytobiorca chce od banku pożyczyć. Maksymalna wysokość spłaty kredytu na nowe mieszkanie wynosi 50% dochodów. Zdarza się, że baki w pewnych wyjątkowych sytuacjach pozwalająca spłatę, która pochłonie około 65% dochodów. Banki zakładają z góry pewną ilość wydatków, które kredytobiorca musi ponieść na swoje utrzymanie. W przypadku posiadania dzieci z reguły każde kolejne zmniejsza zdolność kredytową o około 100 tys. Banki przed udzieleniem zgody na wydanie decyzji pozytywnej odnośnie kredytu szczegółowo sprawdzają kredytobiorcę.

Ważne jest stanowisko na jakim pracuje osoba ubiegająca o kredyt, jej staż pracy, czy zawód, który posiada jest poszukiwany na rynku pracy.

W przypadku zwolnień nie zawinionych przez pracownika będzie mógł szybko zaleźć nową, dobrze płatną pracę.

Oprócz kredytów hipotecznych banki udzielają także kredyty inwestycyjne i budowlane. W przypadku kredytów inwestycyjnych przedsiębiorca musi przedstawić bardzo dobrze przygotowany biznesplan, z którego będzie wynikać, że firma którą prowadzi lub zamierza prowadzić będzie rentowna i zdolna spłacać zobowiązania kredytowe wobec banku.

Kredyty budowlane są wypłacane kredytobiorcy w trakcie budowy na przykład domu. Wypłaty następują w kilku transzach, po kolejnych zatwierdzonych etapach budowy.