Kontynuujemy temat zarządzania nowymi mieszkaniami w Kielcach w inwestycjach na rynku pierwotnym. Sposób ogrzewania mieszkania ma istotny wpływ na wielkość czynszu. Jednym z rozwiązań opisanych w poprzedniej części jest indywidualne ogrzewanie każdego mieszkania. Innym ogrzewanie wszystkich mieszkań lub całego niewielkiego osiedla piecem centralnego ogrzewania. Wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące na nowych osiedlach, właściciele nowych mieszkań w Kielcach niewiele płacą na fundusz remontowy. Kiedy inwestycja jest nowa, najczęściej nie wymaga w pierwszych latach dużych wydatków. Dlatego kwoty wpłacane na ten fundusz są niewielkie.

Mieszkania Kielce rynek pierwotny

W przypadku zdarzeń losowych, które trudno przewidzieć wcześniej, jakim może być awaria pieca centralnego ogrzewania. Jeżeli stanie się to po kilku latach użytkowania może okazać się, że na koncie funduszu remontowego nie ma jeszcze zebranych wystarczających środków na jego wymianę lub naprawę. Wówczas konieczne może okazać się zebranie dodatkowych środków. Zebranie dużej kwoty często jest dość dużym problemem, zapewne nie wszyscy będą chcieli zapłacić, inni będą się ociągać z uregulowaniem składki. Zimą, kiedy nieogrzewane mieszkania szybko robią się zimne zakup pieca z dodatkowo zebranych środków finansowych może być trudny. Wspólnoty mieszkaniowe w Polsce nie są często skłonne do współpracy. W nowych mieszkaniach najczęściej mieszkają osoby, które płacą wysokie raty kredytów i pracują wiele godzin dziennie. Duże comiesięczne obciążenia finansowe powodują, że właściciele nowych mieszkań w Kielcach nie są skłonni do dodatkowych zbiórek.

nowe mieszkanie kielce
nowe mieszkanie Kielce

Nowe mieszkanie Kielce

Z pewnością rozwiązaniem może być zwiększenie funduszu remontowego i w przypadku nagłej i niespodziewanej awarii pieca wykorzystanie środków finansowych z tego konta. Mieszkańcy nowych mieszkań w nowych inwestycjach często nie myślą o takich sytuacjach. Firma zajmująca się zarządzaniem najczęściej ma już doświadczenie i jest na to przygotowana. Dlatego jeżeli wspólnota mieszkaniowa ma wybór firmy zarządzającej inwestycją powinna zwrócić uwagę na doświadczenie i opinie na temat zarządcy. Bez wątpienia zanim zdecydujemy się na zakup nowego mieszkania w Kielcach warto zainteresować się jakie deweloper zastosował rozwiązania w danym bloku. Klient powinien zapoznać się ze szczegółową specyfikacją wykończenia mieszkania, rozwiązań związanych z ogrzewaniem i dostarczaniem ciepłej wody. W prospekcie dewelopera znajdziemy także informacje. Ponadto powinien sprawdzić jak zostały wykończone klatki schodowe, windy, jakie zostało zamontowane oświetlenie i ogrzewanie części wspólnych. Wszystkie te elementy będą miały wpływ na ostateczną wysokość czynszu.