Od wielu lat obserwujemy ewolucję w kierunku budowania budynków energooszczędnych. Edukacja w tym zakresie trwa już od kilku lat. Uświadomienie społeczeństwa w tym zakresie jest kluczowe i konieczne. Nowe przepisy dotyczące warunków technicznych WT2021, które weszły w życiu w styczniu 2021 roku nie miały na celu wprowadzenia rewolucji w tym zakresie, ale doprecyzowanie trendów, które od kilku lat były wprowadzane stopniowo w budownictwie. Celem ustawodawcy jest przede wszystkim budowanie nowych mieszkań w Kielcach o bardzo niskim zużyciu energii i większym wykorzystaniu energii odnawialnej.

Większe wykorzystanie energii odnawialnej w nowych mieszkaniach w Kielcach

Osiągnięcie takiego rezultatu, czyli faktycznego niskiego zużycia energii jest wypadkową wielu elementów i działań, które trzeba wziąć pod uwagę zarówno w trakcie projektowania, jak i budowy. Docelowo w nowych mieszkaniach w Kielcach na rynku pierwotnym mieszkańcy powinni zużywać zdecydowanie mniej energii niż w budynkach zaprojektowanych i wybudowanych w latach wcześniejszych. System chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń zaplanowano w taki sposób aby mieszkania się nie przegrzewały i była bardzo dobra wentylacja. Każde z mieszkań bowiem posiada indywidualny kanał wentylacji  grawitacyjnej. Oprócz bardzo dobrej wentylacji poszczególnych pomieszczeń dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest nie przechodzenie zapachów pomiędzy piętrami. Jeden kanał wentylacyjny do którego podłączone były wszystkie mieszkania w jednej klatce powodował, że słychać było rozmowy sąsiadów i zapachy.

nowe mieszkania w Kielcach

Nowoczesne rozwiązania deweloperów na rynku pierwotnym w Kielcach

Szczególnie kanał wentylacyjny w kuchni wspólny dla wszystkich mieszkań powodował, że intensywne zapachy gotowanych potraw czuć było w innych lokalach. Nowoczesne rozwiązania stosowane obecnie w nowych mieszkaniach na rynku pierwotnym w Kielcach pozwalają na życie bardziej komfortowe i wygodne.  Oddzielenie kanałów wentylacyjnych sprawia, że nie słychać płaczących dzieci i głośno rozmawiających osób. Mieszkania są odizolowane od innych. Przez kanały wentylacyjne w starszych blokach przemieszczały się także owady, które bardzo szybko potrafiły opanować cały budynek. Ich pozbycie się z jednej klatki schodowej było bardzo trudne a czasami wręcz niemożliwe. W nowych mieszkaniach na rynku pierwotnym w Kielcach przemieszczanie się różnego rodzaju owadów jest bardzo utrudnione. Przy minimalnym dbaniu o czystość nie jest możliwe rozprzestrzenianie się ich w całej klatce schodowej.