Zmiany zachodzące w Polsce w ostatnich latach wpływają na rynek nieruchomości. Nowe mieszkania są coraz droższe, a popyt na nie nie maleje. Powoduje to znaczny wzrost ich cen. Nowe mieszkania sprzedawane są jeszcze w fazie projektu. Dlatego też, w chwili, gdy oddawana jest inwestycja wszystkie mieszkania od dawna mają swoich właścicieli.

Nowe mieszkania Kielce

Potrzeba posiadania własnego mieszkania przez Polaków powoduje, że zaciągają oni kredyty często na całe swoje życie. Spłacają je przez 25-30 lat. Kultura zachodnia wskazuje na inny trend w zakresie posiadania własnego mieszkania. Społeczeństwo jest dużo bardziej mobilne, często zmienia pracę a co za tym idzie miejsce zamieszkania. Nie istnieje tak mocne przywiązanie do własnego mieszkania i nie ma kultury przekazywania nieruchomości następnym pokoleniom.

nowe mieszkanie Kielce
nowe mieszkanie Kielce

W związku z bardzo wysokimi cenami mieszkań wiele osób nie stać na kupienie mieszkania na własność. Wynajmują oni mieszkania od bogatych właścicieli, którzy posiadają dużo nieruchomości, przygotowanych na wieloletni wynajem. Społeczeństwo tym samym nie przywiązuje się tak bardzo do miejsca, w którym żyje. Mogą przeprowadzić się praktycznie z dnia na dzień.

Nowe inwestycje są nieosiągalne dla młodych osób. W Polsce coraz więcej osób migruje do dużych miast. Wiąże się to przede wszystkim z łatwiejszym znalezieniem pracy. Duża liczba osób w dużych miastach powiększa popyt na mieszkania przeznaczone na wynajem. Zdecydowanie łatwiej wynajmuje się mieszkania w nowych inwestycjach.

Nowe mieszkanie Kielce

Zakupem nowego mieszkania interesują się osoby, które w ten sposób zamierzają ulokować nadwyżkę gotówki, którą posiadają. Bez obciążeń kredytowych wynajem staje się bardzo dobrą inwestycją. Zyski z wynajmu są wielokrotnie wyższe i pewniejsze niż z innych możliwości lokowania oszczędności. W najbliższych latach popyt na nowe mieszkania będzie coraz większy.

Mimo kilku zawirowań na rynku nieruchomości inwestycja w nowe nieruchomości zawsze była opłacalna. Inwestując w mieszkanie nie ryzykuje się. Dlatego osoby, które szukają bezpiecznych sposobów oszczędzania w pierwszej kolejności zainteresowane zakupem nowych mieszkań.