Ekologia nowego budynku

Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, czyli stosunkowo nie tak dawno nie pojawiał się temat ekologii w budownictwie. Nikt nie zwracał na to uwagi,  szczególnie przy budowie nowych mieszkań. Jeżeli już to ekologię kojarzono wyłącznie z oszczędnością energii, a dokładnie z izolacyjnością przegród w nowych budynkach. Obecnie na problem patrzy się nieco szerzej. Poza energooszczędnością rozpatrywać trzeba sprawy związane zużyciem wody, jej podgrzewaniem, emisyjnością, powietrzem, ochroną gruntów. Ważne są nie tylko docelowe parametry ale również inne cechy fizyczne materiałów, z których buduje się nowe mieszkania. Rozpatruje się cykl życia nowego budynku pod kątem nie tylko eksploatacji ale również energochłonności generowanej przez cały projekt.  Pojawia się nowe, jakże ostatnio modne hasło zrównoważonego rozwoju czyli poszukiwanie harmonii z szeroko rozumianym otaczającym środowiskiem. Ważne stają się takie elementy jak widok przez okno na naturalne elementy krajobrazu, względna cisza, naturalna roślinność.

Nowe inwestycje

Deweloper, który realizuje nową inwestycję zwraca uwagę na lokalizację. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na wybór miejsca pod budowę jest naturalne, korzystne sąsiedztwo. Inwestycję można nazwać ekologiczną nie tylko wtedy gdy się myśli o parametrach budynku, czy pojedynczych mieszkań, ale przede wszystkim wtedy gdy będzie utrzymywać równowagę w otaczającym ją środowisku. Wszelkie inne podejście do tematu można nazwać degradacją, wtedy, kiedy chcemy od przyrody więcej od przyrody niż możemy jej wtórnie zaoferować. Chodzi o ochronę gleb, wód, poszanowanie krajobrazu, żywotność całego środowiska. To w jaki sposób będziemy kształtowali inwestycje, poprzez wymagania stawiane deweloperom, kiedy będą one traktowane jako małe ekosystemy, nie rozpatrywali tylko z punkt widzenia nowego mieszkania, będzie kształtować nasz pogląd na środowisko, a ekologiczny zamieszkiwanie styl życia.