Zakup nieruchomości wiąże się z zaangażowaniem dużej ilości środków finansowych. Same oszczędności często nie są wystarczające na ich zakup. W związku z powyższym bardzo często klienci decydują się na wykorzystanie innych instrumentów finansowych. Dlatego należy wspomnieć o tym, że zakup nieruchomości z własnych środków jest najbardziej bezpieczny i nie wiąże się na przykład ze spłatą odsetek.

Mało kto może sobie pozwolić na zakup nowego mieszkania z oszczędności dlatego warto poznać inne możliwości.

Biura nieruchomości często zatrudniają specjalistów ds. kredytów lub współpracują z osobami zatrudnionymi w bankach w dziale kredytów hipotecznych.

Najczęściej klienci kupują nowe mieszkania finansując ją z kredytu bankowego. Z roku na rok banki podwyższają tzw. wkład własny, najczęściej jest to kwota 20 procent wartości nieruchomości. Bank udziela kredytu mieszkaniowego na zakup mieszkania, domu lub nabycie praw do nieruchomości. Osoba, która ubiega się o kredyt musi przedstawić szereg dokumentów finansowych potwierdzających zdolność kredytową. Zdolność kredytowa określa w art. 70 prawa bankowego i oznacza, prawdopodobieństwo spłaty przez klienta kapitału i odsetek w umownie określonym czasie.

Kto kupuje nowe mieszkania?

Dokumenty przedstawiane przez klienta w banku przechodzą szczegółową weryfikację zanim przyjdzie ostateczna decyzja. Zdecydowanie przychylniej banki rozpatrują wnioski, jeżeli posiadamy już jakiś majątek lub chcemy wpłacić większy wkład własny. Najczęściej wynosi on 20% wartości nowego mieszkania. Przy ocenie zdolności kredytowej ważna forma zatrudnienia osób, którzy nieruchomość chcą nabyć. Klient, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, to najlepszy klienta. Bardzo dobrze ocenia się zdolność kredytowa osób pracujących w sferze budżetowej. Jeżeli kredytobiorca pracuje w firmie prywatnej lub sam prowadzi działalność sprawdzana jest pozycja przedsiębiorstwa na rynku.

Dodatkowe kryteria to wiek kredytobiorcy zainteresowanego kupnem nowego mieszkania. Najlepiej oceniany przez banki wiek to 35 lat.

Sytuacja młodych osób często nie zawsze jest stała na rynku. Częściej zmieniają pracę, często też pracują na umowach zlecenie. W przypadku osób dobrze ocenianych przez banki, sytuacja na rynku jest bardziej ustabilizowana. Osiągnęli oni już pewien poziom wynagrodzeń, posiadająca tyle duże doświadczenie, że zmiana pracy nie powinna dla nich stanowić problemu. Jednocześnie jeszcze są na tyle młodzi, że mogą być pozytywnie oceniani przez pracodawców. Osoby takie mają już z reguły założoną rodzinę, dzieci co powoduje, że zdają sobie sprawę z tego, że muszą mieć dochody na dość wysokim poziomie aby opłacić wszystkie zobowiązania. Jest to klient stabilny i dość przewidywalny.

online